05/November/2019

ภาพงานฝึกอบรม "การบำรุงรักษาและติดตั้งกล้องวงจรปิด" รุ่นที่ 3 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สุรินทร์ เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน62