03/October/2019

ภาพงานฝึกอบรม "การบำรุงรักษาและติดตั้งกล้องวงจรปิด" รุ่นที่ 1 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 62