07/October/2019

ภาพงานฝึกอบรม "การบำรุงรักษาและติดตั้งกล้องวงจรปิด" รุ่นที่ 2 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม62